Bard PL

Bard

Cechy klasy

Punkty życia
Hit Dice:  1d8 co poziom Barda
Hit Points at 1st Level:  8 + modyfikator z Constitution
Hit Points at Higher Levels: 1d8 (or 5) + modyfikator z Constitution co poziom barda powyżej 1 poziomu

Uzdolnienia
Armor:  Lekkie zbroje
Weapons:  Bronie proste, ręczne kusze, długie miecze, rapiery, krótkie miecze
Tools: Trzy instrumenty muzyczne twojego wyboru
Saving Throws: Dexterity, Charisma
Skills: Dowolne 3

 

Umiejętności i czary Barda

    —Spell Slots per Spell Level—
Level Proficiency Bonus Features Cantrips
Known
Spells
Known
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
1st +2 Spellcasting, Bardic Inspiration (d6) 2 4 2
2nd +2 Jack of All Trades, Song of Rest (d 6) 2 5 3
3rd +2 Bard College, Expertise 2 6 4 2
4th +2 Ability Score Improvement 3 7 4 3
5th +3 Bardic Inspiration (d8),
Font of Inspiration
3 8 4 3 2
6th +3 Countercharm, Bard College feature 3 9 4 3 3
7th +3 - 3 10 4 3 3 1
8th +3 Ability Score Improvement 3 11 4 3 3 2
9th +4 Song of Rest (d8) 3 12 4 3 3 3 1
10th +4 Bardic Inspiration (d10), Expertise,
Magical Secrets
4 14 4 3 3 3 2
11th +4 - 4 15 4 3 3 3 2 1
12th +4 Ability Score Improvement 4 15 4 3 3 3 2 1
13th +5 Song of Rest (d10) 4 16 4 3 3 3 2 1 1
14th +5 Magical Secrets,
Bard College feature
4 18 4 3 3 3 2 1 1
15th +5 Bardic Inspiration (d12) 4 19 4 3 3 3 2 1 1 1
16th +5 Ability Score Improvement 4 19 4 3 3 3 2 1 1 1
17th +6 Song of Rest (d12) 4 20 4 3 3 3 2 1 1 1 1
18th +6 Magical Secrets 4 22 4 3 3 3 3 1 1 1 1
19th +6 Ability Score Improvement 4 22 4 3 3 3 3 2 1 1 1
20th +6 Superior Inspiration 4 22 4 3 3 3 3 2 2 1 1

 

Bard PL

Falling Stars Nelthar